top of page

Kwaliteitszorg

Bij Kraamzorg Meer Aandacht staat kwaliteit leveren centraal. Kraamzorg Meer Aandacht staat aangesloten bij verschillende instanties die deze kwaliteit toetsen en waarborgen. 

KCKZ

Myrthe staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Dit is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Het Kwaliteitsregister is een eenvoudig hulpmiddel voor kraamverzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee als professionals aan de eisen van de beroepsgroep voldoen. Daarmee voldoen ze ook aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun eigen kwaliteit.

EHBO Certificaat 

Myrthe en al haar vaste waarneemsters zijn in het bezit van het Eerste Hulp aan kinderen-certificaat. Dit betekent dat zij niet alleen juiste en verantwoorde Eerste Hulp aan volwassenen kunnen bieden, maar ook aan kinderen en zuigelingen. 

Verbetering kraamzorg en dienstverlening

Kraamzorg Meer Aandacht is voortdurend op zoek naar verbetering van hun zorg- en dienstverlening. Daarom vragen we jou hoe je de zorg hebt ervaren door de cliëntevaluatie in te vullen. Uit de tot nu toe ontvangen evaluaties blijkt dat onze cliënten erg tevreden zijn over onze kraamzorg. 99 procent geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de ontvangen kraamzorg. 

Daarnaast werken wij mee aan wetenschappelijk onderzoek via de Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg, aan de zogenaamde Erken studie kraamzorg (Evaluatie Risicosignalering kraambed en Nazorg). Hierbij worden de zorgbehoeften tussen gezinnen nader onderzocht in samenhang met gezondheidsrisico ’s voor moeder en kind. Daarnaast is het AWGK bezig met een onderzoek naar het LIP, hoe dit anders en beter kan. Op basis van deze onderzoeken willen wij zorgen voor de best mogelijke zorg voor iedereen, zorg op maat.

Ontwikkeling Keurmerk 'Kwaliteit opleidingsbegeleiding' 

bottom of page