De babysupport kan uit verschillende diensten bestaan

 • Gezinszorg:

Soms is het gewoon erg druk.... Gezin, werk, sport, sociaal leven, hobby's. Of er gebeurt iets onverwachts in je leven waardoor je even niet weet hoe nu verder.

Dan is het lekker dat je iemand in kunt huren om het gezinsleven draaiende te houden. Iemand die even datgene uit handen neemt wat voor jou je hoofd doet overlopen. Zodat je meer tijd hebt voor de dingen die voor jou belangrijk zijn en minder stress ervaart. Als buitenstaander kan ik het gezin observeren en zien waar patronen/obstakels zijn ontstaan en hierop coachen, totdat je zelf weer de energie, inzichten en zelfvertrouwen hebt om zelf weer verder te gaan.

Dit kan voor korte duur zijn of voor een wat langere periode. Kan ik jou ergens mee helpen stuur mij dan een bericht of bel en dan kijken we hoe ik tot dienst kan zijn. 

Hulp op maat voor elk gezin.

 • Nachtzorg: de baby (of baby's i.g.v. een tweeling) wordt door mij verzorgd zodat u kunt doorslapen . Dit kan incidenteel zijn maar ook een aantal nachten aaneengesloten. Noem het maar de nacht-nanny, tijdens of na de kraamtijd in te schakelen.

 • Slaaptraining: in een weekend waarin u samen met uw partner tijd voor elkaar kunt hebben en lekker weg kunt gaan, leer ik de baby ( tot een leeftijd van 1,5 jaar) door te slapen en zorg ik het hele weekend voor uw kind(eren).

 • Ondersteuning bij overmatig huilen. Desgewenst neem ik de zorg over voor minimaal 1 hele dag en/of nacht en geef praktische tips om de interactie met uw baby te verbeteren . Ook meerdere dagen aaneengesloten intern verblijf is mogelijk. Kennismaking en het eerste consult is gratis en niet zelden ook voldoende. 
   

Alle diensten hebben tot doel dat u uitgerust raakt teneinde de dag beter aan te  kunnen zodat u meer van uw kind kan genieten.

Gezinshulp aftrekbaar! 

All-in Tarieven per uur                       Particulier (incl. 21% BTW)

Werkdagen 08:00-20:00 u.                   € 39
                      06:00-08:00 u.                   € 44
                      20:00-22:00 u.                   € 44
                      22:00-06:00 u.                   € 52
Zaterdag                                                  € 52
Zaterdagnacht/zon- en feestdagen    € 60

All-in Tarieven per uur                       PGB WLZ/WMO (vrijgesteld van BTW)

Werkdagen 08:00-20:00 u.                   € 34
                      06:00-08:00 u.                   € 41
                      20:00-22:00 u.                   € 41
                      22:00-06:00 u.                   € 46
Zaterdag                                                  € 46
Zaterdagnacht/zon- en feestdagen    € 52

Extra gezinshulp

U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken:

 • U hebt een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit

 • U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan:

  • datum

  • bedrag

  • naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt

 • Uw uitgaven zijn hoger dan het drempelbedrag.

 

Let op!

Niet aftrekbaar is uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK):

 • op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding

 • voor zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg)

 • voor zorg met verblijf
  U woont dan (tijdelijk) in een zorginstelling en u krijgt daar zorg.

Fiscale partner overleden

Was uw fiscale partner ziek of invalide en is hij overleden? En had u in verband met zijn ziekte of invaliditeit extra gezinshulp? Dan mag u de uitgaven voor extra gezinshulp na het overlijden alleen aftrekken als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had omdat uw fiscale partner ziek of invalide was. U mag uitgaven aftrekken die u hebt gedaan tot en met de maand van overlijden en de 3 maanden daarna.